Pc-EHBO, computerhulp en reparatie

 
Privacyreglement van Pc-EHBO 

 "Horen, zien en zwijgen"

 

Privacyreglement

Behalve uw computer is ook uw privacy onze zorg. Pc-EHBO hanteert een strikt privacy reglement bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, het omgaan met gegevens op uw computer en het opslaan van klantgegevens ten behoeve van haar eigen administratie.

Klantgegevens:

In haar eigen administratie onderhoud Pc-EHBO een database met contactgegevens voor iedere klant. Op uw verzoek zal Pc-EHBO uw persoonlijke gegevens uit deze database verwijderen. Pc-EHBO onderhoud deze database alleen ten behoeve van de service aan haar klanten en deelt de gegevens niet met derden.

E-mail:

E-mails bevatten doorgaans slechts temporele informatie en hoeven niet bewaard te worden. Het kan gebeuren dat een e-mail bewaard word gedurende de looptijd van een opdracht omdat de informatie in de e-mail nodig is of nodig kan zijn voor het uitvoeren van het werk. Alleen e-mails die een opdrachtbevestiging of een onderdeel daarvan bevatten worden door Pc-EHBO als geheel bewaard. Bewaarde informatie die afkomstig is uit een e-mail valt onder zijn respectieve kopje in dit privacy-reglement.

IP-adressen:

Zowel de webserver als de e-mailserver van Pc-EHBO registreren een aantal gegevens in hun log-bestanden als zij via het internet benaderd worden, zoals het tijdstip, het ip-adres van de aanvrager en het type programma dat de aanvraag doet. Deze gegevens worden door Pc-EHBO alleen gebruikt om het functioneren van haar servers te kunnen controleren en eventueel misbruik te kunnen voorkomen. Slechts in dat laatste geval zal Pc-EHBO pogingen doen om de origine van het IP-adres te achterhalen en een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke beheerder. In alle andere gevallen blijft het IP-adres gewoon een anoniem nummer. Zonder tussenkomst van een Internetleverancier kan een ip-adres niet herleid worden tot een specifiek persoon. Het indienen van een klacht is daarom gebaseerd op een ip-adres en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens zullen nooit in het bezit komen van Pc-EHBO. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Pc-EHBO maakt bijvoorbeeld ook geen gebruik van Google-diensten om haar bezoekersaantallen in kaart te brengen.

CookiesEen "Cookie" is een klein text-bestandje dat een webserver op uw computer plaatst. Bij een volgend bezoek leest de server het "Cookie" weer terug. Zo kan het bijvoorbeeld geregeld worden dat uw rekeningnummer al ingevuld is als u aankomt bij de website van uw bank. Het nummer staat in het "Cookie".

De website van Pc-EHBO maakt geen gebruik van cookies en slaat geen informatie op op uw computer. Slechts de webpagina waar u om gevraagd heeft word teruggezonden naar uw computer zodat u beschikt over de informatie waar u naar op zoek bent.

Advertenties:

Pc-EHBO plaatst geen advertenties van derden op haar website en verstrekt ook geen persoonsgegevens aan derden met het doel om advertentie-inkomsten te genereren.

Vragen:

Heeft u nog vagen over de manier waarop Pc-EHBO met uw persoonlijke gegevens omgaat dan kunt u een e-mail sturen aan:

  

 

 

 
 
 
Pc-EHBO

Bel!
010 - 4718793